• premiering

Premieutdeling

Tid å lese
mindre enn
1 minutt

Premieutdeling

Kategori

Her finner du info og tidspunkt om premieutdeling

Premieutdeling vil foregå på grusbane med Montana.

Her vil de 3 beste kvinner og 3 beste menn bli premiert,

Tidspunkt for dette vil være rundt klokken 14:00 - 14.30 
* tiden kan risikere bli endret om det er ekstra mange deltakere på løpsdagen.

Etter premieutdeling for 3 beste kvinner og menn vil det deles ut deltakerpremier til en verdi av kr 25 000,-
Her kan du lese mer om deltaker premier.

Alle som deltar vil motta en flott diplom etter fullført løp, denne kan hentes ved montana etter løp.

Barn og unge tom 15 år vil også få en flott medalje ved mål.